รับส่งเอกสารด่วน


บริษัท ดับเบิ้ล เอ็กซ์เพรส จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้าน รับส่งเอกสารด่วน  ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันการบริการรับ – ส่งเอกสาร นับได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจในองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่ทางบริษัทของท่านจะต้องแบกรับไว้ ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับและแบ่งเบาภาระต่างๆ ของท่าน เพราะทางบริษัทฯ มีพนังงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งเอกสาร และชำนาญในเส้นทางเป็นอย่างดี เราจึงมั่นใจในการให้บริการ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ท่านโดยทีมงานที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน อันจะนำมาสู่การบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา สิ่งที่ได้รับเมื่อใช้บริการของ บริษัทดับเบิ้ล เอ็กซ์เพรส จำกัด

 

  สิ่งที่ได้รับเมื่อใช้บริการของ บริษัทดับเบิ้ล เอ็กซ์เพรส จำกัด